Ogólnopolska Konferencja Finansowanie zadań w gospodarce odpadami

2017-02-16

Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Nakłady bowiem na modernizację, rozbudowę i budowę nowych obiektów, urządzeń i instalacji do gromadzenia, transportu, przetwarzania, segregacji, składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są ogromne. Do tego dochodzą koszty eksploatacyjne.

Skąd brać na te cele środki? Na to pytanie będzie można znaleźć odpowiedź podczas organizowanej przez firmę Ekorum Ogólnopolskiej konferencji "Finansowanie zadań w gospodarce odpadami", która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2017 r., w Ciechocinku.

Do grona prelegentów zaproszono przedstawicieli instytucji finansujących, a także praktyków, którzy podpowiedzą, jak skutecznie aplikować o środki zarówno krajowe, jak i zewnętrzne.

Spotkanie w jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk - Ciechocinku, wśród naturalnych bogactw tego regionu - obfitych złóż solanek cieplniczych, z pewnością stworzy okazję do wymiany doświadczeń i skonfrontowania planów inwestycyjnych Państwa jednostek z dostępnością środków na rynku.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu - 790 zł netto (+23% VAT)

Serdecznie zapraszamy!