Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych

2017-02-28

Dotyczy: uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Opis: Uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wysyła jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwego ze względu na siedzibę uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie sporządza doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna: art. 16, 41; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jendolity: Dz. U. 2016 poz. 1834 z późn. zm.).