Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i ....

2017-02-28

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za II półrocze roku 2016

Dotyczy: prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opis: Prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesów odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu lub innego niż recykling procesów odzysku, wydaje zaświadczenie potwierdzające recykling lub inne niż recykling procesy odzysku. Kopię zaświadczenie prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: art. 53, 54, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1155 z późn. zm. ); art. 123, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).