Wniesienie opłaty rocznej za wpis do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny za rok 2017

2017-02-28

Dotyczy: wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opis: Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny uiszcza opłatę roczną na rachunek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: art. 9; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U.2013, poz. 1155 z późn. zm.).