XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

2017-02-28

W 2017 roku konferencja będzie miała już XXVII edycję i nieprzerwanie jest najważniejszym wydarzeniem, podczas którego spotyka się branża związana z składowiskami odpadów.

Temat eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów jest ciągle aktualny, warto go poruszać i rozmawiać o problemach, które dotykają eksploatatorów. Jednym z nich są pożary, które w ostatnich latach pojawiły się na składowiskach. Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przeprowadzi dla Państwa warsztaty, podczas których przedstawi najważniejsze zagadnienia dotyczące zabezpieczania przeciwpożarowego składowisk.

Ważnym tematem, który również poruszymy na tej konferencji będzie efektywność energetyczna na składowiskach odpadów oraz temat odzysku surowców ze składowiska (landfill mining).

Skupimy się także na rekultywacji składowisk odpadów i pokazaniu Państwu w jaki sposób w przyszłości zagospodarować teren składowiska aby stał się źródłem dochodu i dodatkowych korzyści społecznych. Jak w latach ubiegłych konferencja również dostarczy wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz eksploatacji składowiska – zagadnień związanych z odciekami oraz odgazowaniem.

Więcej informacji na stronie www.abrys.pl