7. Ogólnopolska konferencja PSZOK - efektywność i funkcjonalność

2017-04-05

Już po raz siódmy firma EKORUM organizuje Ogólnopolską Konferencję PSZOK - efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r., w Katowicach.

Konferencja połączona będzie z dwoma wyjazdami technicznymi: krajowym - wizytacja PSZOK-u w Bielsku-Białej oraz zagranicznym - wizytacja punktów w Wiedniu.
Konferencja jest cyklicznym i cenionym w branży spotkaniem, które w całości dedykowane jest problematyce PSZOK. Od 2012 roku zostało zorganizowanych już 6 konferencji, które poruszały najważniejsze aspekty tworzenia i funkcjonowania PSZOK.

Od kilku lat na barkach polskich gmin ciąży obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto samorządy, mając na względzie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w PSZOK-ach upatrują szansy na zyskanie dodatkowych punktów procentowych w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, w którą stronę pójść, by wizja miejscowych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawników oraz praktyków. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji PSZOK-ów. Merytoryczna część tego wydarzenia zostanie wzbogacona o wyjazdy techniczne do Bielska-Białej oraz Wiednia, podczas których praktycznie będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem PSZOK-ów.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl oraz na www.PSZOK.pl

Koszt udziału w spotkaniu od 390 zł netto

Zapraszamy do udziału!