Umorzenie uprawnień do emisji

2017-04-30

Dotyczy: prowadzącego instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Opis: Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w rejestrze Unii, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą umorzonych na tym rachunku uprawnień do emisji w danym okresie rozliczeniowym a sumą emisji z instalacji.

Podstawa prawna: art. 92; Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223 z późn. zm.).