3. Ogólnopolska Konferencja SORTOWNIE ODPADÓW 2017

2017-06-20

Firma EKORUM organizuje trzecią już edycję ogólnopolskiej konferencji "Sortownie odpadów 2017", która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Hotelu Elbląg w Elblągu.

Sortownia odpadów to zakład przetwarzający odpady, w celu pozyskania z nich produktów oraz surowców do dalszego przetworzenia. Proces prowadzony jest po to, by przygotować odpady do odzysku, w tym do recyklingu, dlatego tak ważna jest właściwa jego organizacja, która umożliwia pozyskiwanie surowców wtórnych o wysokiej czystości, wymaganej przez odbiorców.

Podczas obrad zostaną omówione kwestie dotyczące między innymi:

  • logistyki procesu sortowania,
  • wymogów dotyczących poziomów recyklingu,
  • wymagań recyklerów dla surowców z odpadów komunalnych po procesie sortowania,
  • roli sortowni w przygotowaniu wsadu do fermentacji,
  • modernizacji sortowni odpadów.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli JST: miast, gmin, związków międzygminnych, a także firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych, firm odbierających odpady.

Niewątpliwie, dodatkową atrakcją tego spotkania będzie rejs statkiem po Zalewie Wiślanym! Serdecznie zapraszamy do Elbląga!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu od 790 zł netto (+23% VAT)