Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za I półrocze roku 2017

2017-07-20

Dotyczy: prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opis: Prowadzący zakład przetwarzania wydaje wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kopię zaświadczenie prowadzący zakład przetwarzania przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: art. 50, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.1155 z późn. zm.); art. 123; Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).