Złożenie sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi w tym recyklingowi oraz...

2017-07-31

Złożenie sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu za II półrocze roku 2017

Dotyczy: wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opis: Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.

Podstawa prawna: art. 31, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.1155 z późn. zm.); art. 108 pkt 28, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).