Złożenie sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku...

2017-07-31

Złożenie sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za I półrocze roku 2017

Dotyczy: prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opis: Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

Podstawa prawna: art. 56, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1155 z późn. zm.); art. 108 pkt 28, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).